Ontwikkeling landschap

Het gebied kent een specifieke landschappelijke opbouw. Het wordt ook wel ‘rivierenlandschap’genoemd. Daarin zijn een reeks min of meer parallel gelegen landschapstypen te herkennen. Van west naar oost zijn dat: het maasdal, de hogere zandgronden, de lagere zandgronden en het plateaugebied.

De vier landschapstypen hebben duidelijke grenzen, die ook in het veld goed te herkennen zijn.

Het maasdal is de laatste insnijding van de huidige Maas. Dit wordt ook wel beschouwd als het jong laagterras.

De hogere zandgronden zijn onderdeel van het oud laagterras. Dit ontstond ongeveer 13 duizend jaar geleden door insnijding van de Maas. Daarna werd het bedekt door stuifzanden, vaak afgezet in de vorm van paraboolduinen.

De lagere zandgronden zijn 150 duizend jaar geleden ingesneden door de toenmalige Maas en worden ook wel het jong middenterras van Tuindorp genoemd.

Het plateaugebied wordt gevormd door het oud middenterras van Twisteden. Het is een restant van een hooggelegen riviervlakte en honderdduizenden jaren oud.