Archeologie

Grafvelden met vondsten van klokbekers wijzen er op dat er al 4.000 jaar v Chr. mensen in het gebied woonden. De ongeveer honderd graven maken deel uit van een groot urnenveld, dat in 1930 werd ontdekt. Ze lagen in het overgangsgebied tussen het veengebied en de hogere zandgronden, op het terrein van de beide grindafgravingen aan weerszijden van de weg naar Twisteden. De vondsten uit de grafvelden zijn ondergebracht in het rijksmuseum voor oudheden in Leiden. De Scherpenheuvel is een van de grootste grafheuvels van Nederland. Deze is niet open gemaakt. Onderzoek ten behoeve van de restauratie in 1992 heeft bewezen dat hier een grafheuvel is. De grootte (omvang vierentwintig meter en drie meter hoog) en de ligging op deze opvallende plaats doen vermoeden dat het hier om een vorstengraf gaat. In de regio staat deze grafheuvel ook bekend als het vorstengraf. Er is mogelijk sprake van twee grafheuvels op elkaar. De ligging in een terrein van het Limburgs Landschap maakt dat de heuvel volledig beschermd is.

Waar de Twistedenerweg het hoger gelegen terras bereikt, lag nog in de negentiende eeuw een machtige necropolis die uit de vroegere Hallstattperiode (ca. 600 v. Chr.) stamde. Helaas werden bij de ontginning van de heide tot akkerland een honderdtal grafheuvels afgegraven.