Monumenten

In de tweede wereldoorlog werden op het terrein een aantal leiders van het Limburgs Verzet gefusilleerd. Een eenvoudig houten kruis geeft de plaats aan, waar na de oorlog hun massagraf is gevonden. Het bezoek aan dit monument is voor iedereen vrij. Op 4 mei vindt bij dit monument de jaarlijkse dodenherdenking plaats, waaraan door veel bewoners uit de omgeving wordt deelgenomen.