Ontginningen

Op het landgoed De Hamert zijn drie boerderijen in bedrijf, alle gelegen langs de Twistenerweg. De door ontginning van heide verkregen gronden zijn echter niet altijd even geschikt voor moderne landbouw. Op enkele plaatsen heeft men dan ook het land weer prijs gegeven aan de heide, onder andere op de Gertenkamp. De Maashoeve die daar heeft gestaan is volkomen verdwenen. Wel groeien op het oude erf nu nog enkel verwilderde fruitbomen en sierheesters, zoals appel, peer en sering. Het vroegere akkerland is nog te herkennen aan de jonge heide, die daar nu groeit. Tussen deze heide staat veel schapezuring die in de voorzomer bloeit met prachtige rode stengels. Ook is er veel opslag van berken en vooral van bezembrem.

Op oude kaarten wordt langs de Twistenerweg de Thissenshof aangegeven. Ook hier zijn geen zichtbare resten meer aanwezig. Wel geven twee grote lindebomen midden in de heide de plaats aan, waar het huis gestaan heeft. Het oude akkerland is te herkennen aan zuiver rechthoekige percelen heide, begroeid met verspreid staande berken en omgeven door het oude eikenbos.