De Hamert

Op de plaats van het tegenwoordige huize De Hamert (niet te verwarren met het hotel-restaurant met diezelfde naam) lag vroeger een boerderij-café aan de lange weg van Venlo naar Nijmegen. Op oude kaarten wordt dit pand aangeduid met de naam ‘Op Den Hamer’. Dicht langs de noordzijde van de woning liep tot 1970 een spoorlijntje. Dit voerde grind af naar naar een loswal aan de Maas. De resten van deze loswal zijn thans nog te zien.

Aan de zuidzijde van deze boerderij-café begon de grindweg naar Kevelaar, een oude bedevaartsplaats. Daar wordt sinds 1643 de H. Maria bijzonder vereerd. Aan het begin van deze weg was reeds in 1663 een kapelletje gebouwd, toegewijd aan de H. Anna. Ook in onze tijd staat aan de Rijksweg een kapel, waarin een beeld staat van de H. Anna, moeder van Maria.