Gelderns-Nierskanaal

Het Gelderns-Nierskanaal is in 1770 gegraven en diende als afwateringskanaal voor de landbouw. Het kanaal loopt vanaf Geldern (Duitsland) richting de Maas. Bij de Hamert sloot dit kanaal waarschijnlijk aan op een bestaande beek. Door de grote waterafvoer in natte perioden is deze beek zich als een sterk meanderende wildstromende bergstroom gaan gedragen. In ruim 200 jaar tijd is er een prachtig dal gevormd. In dit dal is een broekbos met elzen en wilgen tot ontwikkeling gekomen.